Competentieonderzoek

Doel van de Loopbaan Inzicht Vragenlijst (LIV)

Het meer inzicht geven in iemands loopbaanperspectieven. Dit gebeurt aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden die met het zogenaamde RIASOC/PAKSOC-model in kaart worden gebracht.

Doelgroep

De Loopbaan Inzicht Vragenlijst is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:
jongvolwassenen aan het eind van hun opleiding, volwassenen met werkervaring en mensen aan het eind van hun loopbaan.

Beschrijving

De Loopbaan Inzicht Vragenlijst biedt handvatten aan volwassenen met loopbaanvraagstukken.
Van een jongvolwassene aan het eind van zijn/haar opleiding, via volwassenen die zich afvragen hoe ze hun loopbaan moeten voortzetten, tot mensen die nog een paar jaar moeten werken en zich afvragen wat ze de laatste jaren willen gaan doen. Voor dit type loopbaan vragen is de LIV ontwikkeld. Het RIASOC/PAKSOC-model is de basis van de test en biedt meer inzicht in de interesses, kennis en vaardigheden van een persoon.
Dit model is gemoderniseerd en uitgebreid met de volgende facetten: handenarbeid, buiten,
techniek (Praktisch); natuurwetenschappen, theorie (Analytisch); creativiteit, kunst (Kunst-zinnig); zorg, onderwijs (Sociaal); leiderschap, organiseren, scoren, status en macht (Ondernemend); structuur, zakelijkheid (Conventioneel).
De LIV is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. De respondent merkt dit aan de vraag stelling, maar ook aan de uitslag en rapportage. Deze vinden beter aansluiting bij de situatie van een volwassen gebruiker, dan een test die oorspronkelijk is ontwikkeld voor scholieren.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!