Werkwijze

In de persoonlijke ontwikkelingen van de mens spelen allerlei factoren een rol, zowel intern als extern. In onze beleving reflecteren wij voortdurend op het effect van invloed van een huidige situatie. De een soms meer dan de ander. Het inzicht in waar we staan, wie we zijn, hoe we functioneren, hoe anderen ons gedrag ervaren, hoe de organisatie waarin we werken op ons reageert of de omgeving waarin wij op zoek zijn naar een plek om gelukkig te functioneren.
Deze persoonlijke ontwikkelingen zijn niet een afspiegeling van een eenmalige gebeurtenis, maar hebben een complexe invloed op datgene waar we naar streven. Iedere stap in deze ontwikkeling heeft een vergaande invloed op het einddoel. In dit proces, het einddoel halen en dus de gewenste situatie te bereiken, spreken we over verbeterprocessen of ook wel veranderprocessen. Begeleiding in deze processen is wenselijk, omdat iedere stap verstrekkende gevolgen kan hebben. In ieder geval is het bewust omgaan met een dergelijk proces van wezenlijk belang.

Gap Year Holland gaat o.a. uit van de beginselen van de “Wet van Maier”.
Effectiviteit (resultaat) is kwaliteit x de acceptatie die je van jezelf eraan geeft.
We maken de stappen concreet om de acceptatiegraad te verwezenlijken.

De kwaliteit van de verandering (K) en de acceptatie ervan (A) bepalen uiteindelijk de effectiviteit (resultaat) (E) van de verandering. Beide factoren moeten met elkaar worden vermenigvuldigd omdat een nulwaarde van één van beide tot gevolg heeft, dat het effect dus nihil is.
Dus: E = K X A (effectiviteit (resultaat) = kwaliteit x acceptatie)

We geloven niet in productie draaien maar stellen het individu centraal. D.w.z. een 1 op 1 benadering met een integrale aanpak.

In ons onderzoeksprogramma maak jezelf een gang door het door onszelf ontwikkelde 4 I programma om je eigen krachten in de juiste richting te zetten. Je geeft namelijk richting aan je eigen leven en daar is tijd voor nodig. Soms veel, soms weinig. In ieder geval geeft het 4 I programma een leidraad om te kijken wat je in je hebt en wat je er mee kunt. Je wilt tenslotte worden wie je bent. Dat is het einddoel, maar daar ben jezelf voor nodig. Het begint bij het Inventariseren van krachten die uit een externe omgeving invloed op je uitoefenen. Dat is een hele lastige stap. Onze contextuele omgeving snapt ons niet, laat staan dat wij die omgeving snappen. Uit deze eerste I komen we tot een tweede I, de Interpretatie, waarin je je gaat beraden over wat je met de feiten uit de eerste I kunt doen. Dit wordt concreet en toepasbaar. Je vergelijkt je eigen bevindingen met de realiteitswereld en of deze matcht met jezelf. Dat doe je onder deskundige begeleiding. Vanaf dit punt wordt in overleg met jou een PvA opgesteld en een Implementatieplan opgesteld, de derde I. We kijken dan in hoeverre je in de praktijk (of juist niet!) ingezet kan worden op een plaats die van toepassing is. Dit is een belangrijke stap voor jezelf. De laatste I, die staat voor Intelligentie is de meest uitdagende. Je weet namelijk meer dan je denkt. Ook als je weet wat je niet weet is er een bijzonder goede start. Uit de eerdere testen van o.a. LIV (Loopbaan Inzicht Vragenlijst) en ALTI (Persoonlijkheidsvragenlijst m.b.t. gedrag) ons reflectieonderzoek en een omgevingsanalyse weten we in samenspraak een PvA te maken die er toe doet. Je herkent je eigen sterktes, je staat fris op en je weet wie je bent.

Inventarisatie
Kennismaken en het probleem formuleren en vaststellen. Greep krijgen op de eerste I.

Interpretatie
Op basis van de probleemstelling bepalen we het testprogramma.
Dit kunnen capaciteitentesten zijn, maar ook interessetesten en persoonlijkheidsvragenlijsten.
Tevens gebruiken we de Loopbaan Inzicht Vragenlijst van John Holland; de LIV.
Afhankelijk van de kandidaat kan een CV-training of Netwerktraining onderdeel zijn van het traject.

TESTDAG
De testen worden op 1 dag gemaakt en worden een paar dagen later nabesproken.

REFLECTIEONDERZOEK
In een intensieve sessie worden de innerlijke drijfveren van de kandidaat geanalyseerd.

Implementatie
Een praktische vorm om in de tijd op basis van alle informatie die is opgedaan de activiteiten vorm te geven.

Intelligentie
We matchen de wederzijdse belangen van de kandidaat en werkgever middels een sectoranalyse.
Vanuit het netwerk van Gap Year Holland worden de concrete resultaten uit het loopbaanonderzoek mogelijk gecheckt bij bedrijven en/of organisaties door middel van Stages en/of meeloopdagen.

Gap Year Holland is geregistreerd bij het Register BKA ; Registratie van gekwalificeerde beroepskeuze- en loopbaanadviseurs.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!