Business Scan

Gap Year Holland; Business Scan

Gap Year Holland Business Scan biedt u snel helderheid ten aanzien van de beoogde bedrijfsvoering. Het voordeel is dat u helder krijgt of u met uw bedrijfsvoering op de goede weg zit.

Indien de Business Scan aangeeft dat een van de aspecten van uw organisatie in aanmerking komt voor verbetering, dan neemt Gap Year Holland wanneer u dit wenst de volgende stap met het Vervolgtraject waarbij wordt vastgesteld of de gekozen richting de juiste is voor uw organisatie vanuit zakelijk oogpunt.
De bedrijfsadviseur van Gap Year Holland neemt daarna graag met u de te nemen stappen door om verbeteringen te effectueren en uw onderneming tot een zakelijk succes te maken.

Met behulp van de Business Scan verschaffen we inzicht in:

De persoonlijke kenmerken van u in relatie tot uw onderneming
De commerciële haalbaarheid van de beoogde onderneming
De noodzaak van een visie en identiteit voor de beoogde onderneming
Dit alles wordt door Gap Year Holland mogelijk gemaakt door middel van:

Interviews
Assessment
Analyses
Onderzoek
Benchmarking

Een gevestigde ondernemer kan door allerlei oorzaken tijdelijk in (financiële) problemen komen. Omdat de bedrijfsadviseurs allen een succesvol zakelijk verleden hebben, spreken zij uw taal.

Hieronder volgt slechts een greep uit de mogelijke knelpunten die u met de bedrijfsadviseur kunt bespreken.

Problemen t.a.v. de opzet van uw administratie
Liquiditeitsproblemen
Investeringsbeslissingen
Marketing activiteiten
Verkoopprestaties
Bijstellen van de persoonlijke en/of bedrijfsdoelstellingen
Bijstellen op opstellen van Business Plan

Werkwijze

In een oriënterend gesprek veelal op locatie zal de ondernemer tezamen met de bedrijfsadviseur een eerste analyse van de mogelijke knelpunten van de onderneming opstellen. De Gap Year Holland Business Scan zal hieraan mede ten grondslag liggen. Na het oriënterende gesprek geven de beide partijen te kennen dat verdere begeleiding/coaching zinvol is.

Door middel van interviews en doornemen van een uitgebreide checklist komen aspecten als opbrengsten, kosten, brutowinst percentage, rentabiliteit, solvabiliteit, promotie etc. aan de orde. Gap Year Holland gaat met de ondernemer op zoek naar een mogelijk “lek” in de bedrijfsvoering.
In de eerste fase worden o.a. de ondernemers capaciteiten nogmaals op een rij gezet. Kennis, inzicht, houding en motivatie worden beoordeeld en worden vastgelegd. De basis voor de Gap Year Holland Business Scan wordt gelegd middels een ondernemerstest (de E-Scan). Deze scan is ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers en richt zich specifiek op ondernemers. Van alle testen is de E-Scan als enige specifiek afgestemd op en gevalideerd voor ondernemerschap. In het proces zal steeds nauw contact zijn met de ondernemer zelf en deze ook actief inzetten in het proces, de voorbereiding en uitwerking van noodzakelijke gegevens.

Hierna volgt overleg met de ondernemer en komen we gezamenlijk tot een eerste conclusie. Aan de hand van deze conclusie wordt een plan van aanpak opgesteld.
Dit plan van aanpak zal uiteraard per ondernemer verschillend zijn en kan variëren van bijvoorbeeld een korte coaching of het volgen van een speciaal op de ondernemer afgestemde cursus tot het opstellen van een hernieuwd Business Plan.

Gap Year Holland: Vervolgtraject
Het Gap Year Holland Vervolgtraject sluit aan op de Gap Year Holland Business Scan. Maar kan ook afzonderlijk worden ingezet voor reeds gevestigde ondernemingen. Het vervolgtraject stelt de juiste richting vast voor uw organisatie vanuit zakelijk oogpunt.
In dit traject volgt advies en oplossing van de problemen. Afhankelijk van de uitkomsten van de Business Scan wordt een plan van aanpak geschreven. Uw investering zal de continuïteit van uw bedrijf versterken.
Met behulp van het vervolgtraject verschaffen we inzicht in:

De voordelen en nadelen van het gekozen ondernemingsconcept
mogelijkheden tot besparing van kosten
mogelijkheden tot verhoging van omzet
mogelijkheden tot verhoging van klanttevredenheid
mogelijkheden tot verhoging van werknemerstevredenheid
de implementatie van een ondernemingsvisie
de implementatie van organisatorische wijzigingen
de strategie van de gekozen acties

Dit alles wordt door Gap Year Holland mogelijk gemaakt door middel van:

Interviews met beslissers in uw organisatie
Bureauonderzoek
Benchmarking
Coaching op maat
Workshops op maat

Voor meer informatie over de Gap Year Holland en de werkwijze van Gap Year Holland kunt u contact opnemen met de Bedrijfsadviseur in uw regio.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!