Outplacement

Outplacement

Ondernemend afscheid nemen van een bedrijf!

“Outplacement voor de ondernemende werknemer”
Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.
Wanneer de situatie bij de werkgever niet meer optimaal is kiezen steeds meer werknemers voor zelfstandig ondernemerschap. Een prima uitgangspunt. Met een gedegen haalbaarheidsonderzoek en individuele begeleiding leiden wij talenten naar de Start van succesvolle bedrijfsvoering.
Gap Year Holland heeft hiervoor de methodiek ontwikkeld!

Wanneer outplacement naar zelfstandig ondernemerschap?
Als er werknemers moeten afvloeien als gevolg van een reorganisatie bij een bedrijf
Als het voor de werknemer niet meer mogelijk is optimaal te functioneren binnen het bedrijf
Als er sprake is van een onoplosbaar arbeidsconflict.

Waarom outplacement?
Outplacement is kostenbesparend en voorkomt verspilling van tijd en energie
Door outplacement toe te passen ontstaan er geen nadelige effecten vanuit de verhouding tussen werkgever en werknemer bij een arbeidsconflict.
De werknemer krijgt alle noodzakelijke aandacht.

Het Gap Year Holland Outplacement Traject is op individuele basis en ziet er als volgt uit:

Oriëntatie en Intake
Haalbaarheidsonderzoek
Assessment bestaande uit Ondernemerscapaciteitentest
Onderzoek naar de commerciële haalbaarheid van product of dienst
Opstellen van voorlopige investerings- en exploitatiebegroting op basis van onderzoek
Opstellen van ondernemingsplan inclusief financieringsplan
Begeleiding bij de financiering en voorbereiding op de start van de onderneming
Begeleiding na de start van de onderneming en nazorg
Volgen van diverse workshops waaronder; communicatie, marketing en administratie
Voeren van tussentijdse voortgangs- en coaching gesprekken
Daarin wordt aandacht besteed aan o.a. het herstel van zelfvertrouwen, afronden van het rouwproces, emoties en perspectief. Inzichtelijk maken van de vaardigheden, capaciteiten, interesses, ambities en persoonlijkheid van de toekomstige ondernemer.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!