HZO

De HZO van psycholoog John Holland beschrijft 6 menstypen.

Intellectueel / Onderzoekend type (Willie Wortel)
Artistiek – Creatief type (Salvator Dali)
Sociaal / Hulpverlenend type (Moeder Theresa)
Ondernemend type (Harry Mens, Pim Fortuin)
Realistisch / Pragmatisch (Doe het zelver)
Conventioneel / Beheersmatig type (Administrateur).

Wat zijn competenties?
Competenties zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld: neem je snel het initiatief of kijkt je liever de kat uit de boom? Beiden zijn positief noch negatief, maar komen in bepaalde situaties beter tot hun recht dan in andere. Competenties bepalen of je geschikt bent voor een specifieke functie en of je past binnen een bepaalde organisatiecultuur.

Jouw persoonlijke kracht
Competenties zijn te verdelen in twee groepen. Competenties op basis van kennis en ervaring, bijvoorbeeld hoe je met een specifiek programma kunt omgaan. En competenties op basis van gedragsbekwaamheden, denk hierbij aan analytisch vermogen of zorgvuldigheid. Beide zijn per persoon anders. Daarmee vormen ze de basis van jouw persoonlijke kracht.

Gap Year Holland competentiemodel
Wij richten ons op de gedragscompetenties. Door het maken van deze test zie je al snel welke combinatie van menstypes in je schuilen.

De basiscompetenties zijn de competenties die al lang gebruikt wordt in de psychologie in de driedeling:
DENKEN (symbool het hoofd)
VOELEN (symbool het hart)
DOEN (symbool de handen).

Je zou kunnen zeggen dat alle kwaliteiten, vaardigheden en competenties van mensen een combinatie zijn van deze vermogens van denken, voelen en doen .

wat gaan we doen ontdek jouw keuze voor de toekomst meld je aan Startdata De keuze en ik Sluit je aan op Facebook!