Stap 1

Stap 1 – Assessment en Haalbaarheidsonderzoek

In de eerste fase van een traject naar zelfstandig ondernemerschap verdiept Gap Year Holland zich vooral in de persoon van de ā€œnieuweā€ ondernemer.
Wie is hij/zij, wat zijn/haar achtergronden en drijfveren, vanuit welke motivatie heeft hij/zij de stap naar de wens tot het zelfstandig ondernemerschap gezet?

Gap Year Holland heeft hiervoor een uniek concept ontwikkeld wat we onder de noemer assessment bij de klant inzetten.
Hierin worden toekomstige ondernemerscapaciteiten als kennis, inzicht, houding en motivatie nader worden beoordeeld en in een dossier vastgelegd.
Binnen het assessment komen onder meer aan de orde: de wettelijke eisen aan een onderneming, belastingen, product en markt, vergunningen, marktonderzoek en potentiƫle klandizie. Tevens aandacht voor de meer persoonsgebonden kenmerken, zoals initiatief nemen, omgaan met tegenslagen en weerstand, creativiteit en doorzettingsvermogen. Maar ook wordt aandacht gegeven aan financiƫle gegevens, rechtsvorm en personeel, investeringen en financieringen, exploitatiebegroting en de boekhouding. Tevens kijkt Gap Year Holland in dit kader prominent naar de concurrentie op de markt en bezien of het reƫel is om te verwachten dat men voldoende omzet maakt om gedurende een langere periode in eigen levensonderhoud te voorzien.
Hierna volgt overleg met de ā€œnieuweā€ ondernemer en komen we samen tot een eerste conclusie of het zelfstandig ondernemerschap tot de mogelijkheden behoort.

In het geval dat de ā€œtoekomstigeā€ ondernemer geschikt wordt geacht, zal Gap Year Holland een meer diepgaande analyse plegen met de cliĆ«nt samen. Dit houdt in dat Gap Year Holland zijn of haar ondernemersvaardigheden analyseert en beoordeelt of de eigen onderneming haalbaar is. Gap Year Holland denkt hierbij aan het beoordelen van de manier van bedrijfsvoering door de ondernemer, zijn commerciĆ«le inslag en de mate van risico die de ondernemer loopt. Daarbij vindt ook een verdergaande beoordeling vanuit bedrijfseconomisch oogpunt plaats. Gap Year Holland past een margecalculatie toe, waaruit blijkt of er voldoende ruimte is om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud.

In het proces zullen we steeds nauw contact onderhouden met de toekomstige ondernemer zƩlf en deze ook actief inzetten in het hele proces, bij de voorbereiding en uitwerking van noodzakelijke gegevens.

We stellen een overzichtelijk en compleet Assessmentrapport op; inclusief alle relevante bijlagen.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!