Stap 2

Stap 2 – Het ondernemingsplan

Begeleidingsfase
Komt de kandidaat door het assessment heen dan begint de werkelijke begeleiding. In deze periode wordt het definitieve ondernemersplan opgesteld en kan er eventueel een beroep worden gedaan op ondersteunende regelingen.
Gap Year Holland staat in deze periode naast de cliënt en fungeert daarin als deskundig adviseur, als klankbord maar ook als vertrouwenspersoon. Gap Year Holland gaat als het ware “mee in het veld “ en begeleidt de toekomstige ondernemer door de wirwar van formulieren, regelingen, instellingen, banken en adviseurs.

Bij de ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden van de toekomstige ondernemer begeleidt Gap Year Holland specifiek gericht op de ontwikkeling van bedrijfseconomische, administratieve, commerciële en bedrijfsorganisatorische vaardigheden. Één of meerdere van de navolgende punten, al naar gelang de betreffende persoonlijke situatie van de starter, krijgen in die fase bijzondere aandacht:

het verder onderzoeken van de markt;
het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden;
het opstellen van een financieringsplan;
het opstellen van een investeringsbegroting;
het opstellen van een taakstellende exploitatiebegroting;
het bepalen van de af te sluiten verzekeringen;
het maken van een SWOT-analyse;
het regelen van de formele voorwaarden (Kamer van Koophandel, fiscus, gemeente);
het selecteren van leveranciers, accountant, assuradeur, personeel;
het ontwikkelen van een marketingformule;
het opstellen van een promotieplan;
het voorbereiden van de financieringsaanvraag.

Wanneer tijdens de begeleidingsfase blijkt dat de starter verdere of diepgaandere kennis nodig heeft om zijn ondernemingsplan te kunnen invullen, zal Gap Year Holland in overleg met de starter bekijken op welke wijze een aanvullende opleiding dient te worden gevolgd. Gap Year Holland werkt samen met professionele bedrijven die de extra ondersteuning kunnen geven.
Als de begeleidingsfase naar het idee van de begeleider in voldoende mate doorlopen is, is de startende ondernemer rijp om op korte termijn een ondernemer te worden.

Het ondernemingsplan en de vaardigheden van de kandidaat zijn van een voldoende niveau om per direct aan de slag te kunnen gaan. In de meeste gevallen is de beginnende zelfstandige al bezig met initiële activiteiten om zijn onderneming te gaan starten.

ontdek jouw keuze voor de toekomst Sluit je aan op Facebook!